Bu Yüzden

Şimdi bir çığlık kopar alın yazılarımızdan geceye doğru
Şimdi bir küheylan kişner muzaffer
Şimdi bir kor düşer alfabemize
Şiirimiz kömür kokar bu yüzden,
yanık bakar.
Geceye örük örer bir meczup
Canla yıkar, kanla durular göğsünü
Bu Yüzden kırmızıdır bütün ikazlar
Bu yüzden Güneş kırmızısını giyinir batarken.
Her seda ardına bir sessizlik yüklenir
Her ölüm bir feryat.
Ah bu yüzden göğüsten kopar
Hırıltılıdır zaman zaman.
Cümleler bu yüzden boğuk,
Anlaşılmaz bu yüzden.